Adnan YARAR
Adnan YARAR
Kur'an Ayetler ve İnsan...
Ben bir ilahiyatçı değilim, bir gazeteciyim. Yazılarımda eksik-fazla olacaktır. Bunlardan Allah'a sığınıyorum. İlmihal bilgileri verecek değilim. Kur'an'dan seçeceğim konuları, yine Kur'an'ın anlatımlarından öz...
Kur'an Ayetler ve İnsan...
 Tevbeye çok önem vermeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu stresli dünyada, gün boyu şu ya da bu sebeple pek çok günah işleriz. Allah'ın emri 'Namaz vaktinde kılınacaktır.”  pek çoğumuz namazı sebeplere bağlayarak geciktiririz....
Fatiha Suresi
Bismillahirahmanirrahim 1-4. Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a aittir. 5-7. (Allah'ım) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz! Bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin kimselerin,...
İHLÂS SURESİ
Bismillahirahmanirrahim 1- 'De ki: O Allah'tır, bir tektir.” 2- 'Allah sameddir. (Her şey O'na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değil.) 3- 'O, doğurmamış ve doğmamıştır.” 4- 'Hiçbir şey O'na denk ve...
FELAK VE NAS SURELERİ
Bismillahirahmanirrahim 'De ki: sığınırım rabbine o felakın” ve 'De ki: sığınırım rabbine nasın” emirleriyle başlayan Felak ve Nas sureleri 'muavvizeteyn” yani sığındırma adını alırlar. Efendimiz, herhangi bir rahatsızlık...
NASR SURESİ
Bismillahirahmanirrahim 1.2.3. ayetler Allah'ın yardımı ve fetih ( Mekke fethi ) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine geldiğini gördüğünde, rabbini hamd ile teşbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri...