Emin Selamoğlu
Emin Selamoğlu
Araştırmacı Gazeteci Yazar
Tarihin Kapısı Ulukışla 1
Yolların ya da yol kavşağında olmanın o yere, o coğrafyaya ne kazandırdığının anlamı nedir? Ulukışla' ya tarihine ve coğrafyasına bakmak, herhalde böyle bir soruya verilecek en net cevaptır. Coğrafyasının Dünya tarihinin akışına...