Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si 2022 yı­lın­da 9,2 yıl oldu

Ulu­sal Eği­tim İsta­tis­tik­le­ri Veri Ta­ba­nı (UEİVT), Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi (ADNKS) ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da ki­şi­ler­den alı­nan eği­tim bil­gi­le­ri ile idari ka­yıt­lar­dan elde edi­len bil­gi­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le 2008 yı­lın­da oluş­tu­rul­muş­tur. UEİVT kul­la­nı­la­rak ADNKS'de yer alan 6 yaş ve üze­rin­de­ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­nın eği­tim du­rum­la­rı yer­le­şim yeri, cin­si­yet ve yaşa göre he­sap­lan­mış­tır.

Bu­nun­la bir­lik­te, ulus­la­ra­ra­sı büyük bir öneme sahip olan 'or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si' gös­ter­ge­si, 2011-2022 yıl­la­rı için resmi is­ta­tis­tik ola­rak ilk kez bu haber bül­te­ni ile su­nul­mak­ta­dır. Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si, 25 yaş ve üzeri nü­fu­sun hâ­li­ha­zır­da almış ol­du­ğu eği­tim sü­re­si­nin or­ta­la­ma­sı­nı gös­ter­mek­te­dir. Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si, Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) ta­ra­fın­dan he­sap­la­nan İnsani Ge­liş­me En­dek­si (HDI), Cin­si­yet Ge­liş­me En­dek­si ve Çok Bo­yut­lu Yok­sul­luk En­dek­si gibi ça­lış­ma­lar­da kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Yük­se­köğ­re­tim me­zun­la­rı­nın oranı 25 yaş ve üstü nü­fus­ta %23,9 oldu

25 yaş ve üze­rin­de­ki ön li­sans, li­sans, yük­sek li­sans ve dok­to­ra me­zun­la­rı­nın 25 yaş ve üzeri top­lam nüfus için­de­ki oranı 2008 yı­lın­da %9,8 iken, 2022 yı­lın­da bu oran %23,9 oldu. Söz ko­nu­su yaş grubu için­de­ki il­ko­kul ve üzeri eği­tim se­vi­ye­le­rin­den mezun olan­la­rın oranı ise 2008 yı­lın­da %81,1 iken, 2022 yı­lın­da bu oran %92,5 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si 2022 yı­lın­da 9,2 yıl oldu

25 yaş ve üzeri nü­fu­sun al­dı­ğı or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si 2011 yı­lın­da 7,3 yıl iken, 2022 yı­lın­da %26 artış gös­te­re­rek 9,2 yıl oldu. Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si 2022 yılı için ka­dın­lar­da 8,5 yıl, er­kek­ler­de 10,0 yıl ola­rak ger­çek­leş­ti. Ka­dın­la­rın or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si­nin, er­kek­le­rin or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si­ne ora­nı­nı ifade eden "cin­si­yet oranı" 2011 yı­lın­da 0,78 iken, bu oran her yıl artış gös­te­re­rek 2022 yı­lın­da 0,84 oldu.
Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si­nin en yük­sek ol­du­ğu il An­ka­ra oldu

25 yaş ve üzeri nü­fu­sun al­dı­ğı or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si­nin 2022 yı­lın­da en yük­sek ol­du­ğu il 10,6 yıl ile An­ka­ra olur­ken, bu ili sı­ra­sıy­la İstan­bul, Es­ki­şe­hir, Ko­ca­eli ve İzmir takip etti. Or­ta­la­ma eği­tim sü­re­si­nin en düşük ol­du­ğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olur­ken, bu ili sı­ra­sıy­la Şan­lı­ur­fa, Van, Muş ve Kas­ta­mo­nu iz­le­di.
Okuma yazma bilen oranı %97,6 oldu

2008 yı­lın­da 6 yaş ve üzeri nü­fus­ta okuma yazma bi­len­le­rin oranı %91,8 iken, 2022 yı­lın­da bu oran %97,6 ola­rak he­sap­lan­dı. 2008-2022 yıl­la­rı ara­sın­da ka­dın­lar­da okuma yazma bilen oranı %86,9'dan %95,9'a, er­kek­ler­de ise bu oran %96,7'den %99,3'e yük­sel­di.(TÜİK)

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Mera, yaylak ve kışlaklar dronla denetlenecek
Niğde genelinde mera, yaylak ve kışlakların amacı dışı kullanımının önlenmesi noktasında dronla kontrolleri...

Haberi Oku