LÖSEV'den far­kın­da­lık çağ­rı­sı

2-8 Kasım Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Haf­ta­sı’nda “Her Çocuk Bir Kah­ra­man” slo­ga­nı ile far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı he­def­le­yen LÖSEV Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Sağ­lık ve Eği­tim Vakfı haf­ta­ya yö­ne­lik açık­la­ma yaptı. 90’lı yıl­la­rın son­la­rın­da lö­se­mi Ye­şil­çam’da sonu acı ile biten film­le­rin ko­nu­su aman­sız bir has­ta­lık ol­du­ğu­nun o yıl­lar­da en iyi ih­ti­mal­le yüz lö­se­mi has­ta­sı ço­cu­ğun sek­se­ni­nin kay­be­dil­di­ği vur­gu­lan­dı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­ler dik­kat çekti, “Ço­cuk­la­rın ölüm ra­por­la­rı ‘lö­se­mi’ diye tu­tul­sa da; o ço­cuk­lar kötü te­da­vi­den, en­fek­si­yon­dan, aç­lık­tan ve en acısı da umut­suz­luk­tan ölü­yor­du. Bugün ekst­ra hij­yen ön­lem­le­ri sağ­lık­lı ve ye­ter­li bes­len­me ile yük­sek moral sa­ye­sin­de yüzde 92 ba­şa­rıy­la LÖSEV lö­se­mi­li ço­cuk­la­ra umut ol­ma­ya devam eder­ken bir kere daha al­tı­nı çiz­mek ister ki ‘Lö­se­mi ön­le­ne­bi­len ve te­da­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık­tır!’ Her ço­cu­ğun bir kah­ra­ma­na ih­ti­ya­cı var­dır. LÖSEV ola­rak mü­ca­de­le­le­rin­de el­le­rin­den tut­tu­ğu­muz bin­ler­ce ço­cu­ğu­mu­za ses­le­ni­yo­ruz ki asıl kah­ra­man siz­si­niz...” LÖSEV yap­tı­ğı açık­la­ma­da tüm Tür­ki­ye’yi hafta boyu #LÖ­SEV­de­Her­Ço­cuk­Kah­ra­man eti­ket­li pay­la­şım­lar ya­pa­rak lö­se­miy­le mü­ca­de­le­de far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­ğır­dı.
El­çi­miz ola­bi­lir­si­niz
Sos­yal med­ya­da far­kın­da­lık dı­şın­da birey ola­rak lö­se­mi­li ço­cuk­la­ra des­tek ver­mek is­te­yen­le­re de LÖSEV şu şe­kil­de ses­len­di, “Ana­okul, il­ko­kul, or­ta­okul ve lise ola­rak oku­lu­nuz­da, iş ye­ri­niz­de, sos­yal çev­re­niz­de afiş­ler asıp, Lö­se­mi­li Ço­cuk­la­rın Sesi ya­yın­la­rı­nı da­ğı­ta­bi­lir­si­niz. LÖSEV İnci­le­ri pro­je­si­ne ka­tı­lıp oku­lu­nuz­da, LÖSEV Fayda Top­lu­luk­la­rı’yla da üni­ver­si­te­niz­de lö­se­mi ve kan­ser baş­lık­la­rıy­la et­kin­lik­ler dü­zen­le­ye­rek sos­yal so­rum­lu­luk ça­lış­ma­la­rın­da yer ala­bi­lir­si­niz. Aynı bi­linç­le iş­ye­ri­niz­de kurum el­çi­miz olup ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı­zı kan­se­re karşı bil­gi­len­di­rip LÖSEV’e des­tek ol­ma­la­rı­na ön ayak olup, hayat ver­di­ği­miz ço­cuk­la­ra yar­dım sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.”
Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar İçin Ka­mu­ya Çağrı
Açık­la­ma­da lö­se­mi­li ço­cuk­lar için ka­mu­dan bek­len­ti­ler ise şöyle yer aldı: “Kan­ser te­da­vi­si ilaç­la­rı­nın ba­zı­la­rı ec­za­ne­ler­de bu­lun­maz­ken, ba­zı­la­rı da Ec­za­cı­lar Bir­li­ği’ne ödeme ya­pıl­ma­dı­ğı için 500-1000 Euro gibi büyük fark­lar­la temin edi­le­bi­li­yor. Öte yan­dan 17 yıl­dır SGK lö­se­mi te­da­vi­si­nin has­ta­ne­le­re öde­me­si­ne zam yap­maz­ken, enf­las­yon ve dö­viz­de­ki yük­se­liş­le te­da­vi gi­der­le­ri her geçen gün ar­tı­yor. Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı bu so­run­lar için adım at­ma­lı, Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı da top­ra­ğı­mız­dan ça­ta­lı­mı­za gelen kan­se­ro­je­nin önüne geç­me­li­dir. Tüm be­le­di­ye­ler çocuk park­la­rı için daha fazla yer ayır­ma­lı, Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Okul­la­rı için de LÖSEV’e alan tah­si­sin­de bu­lun­ma­lı­dır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın umudu LÖSEV ’in An­ka­ra’da bu­lu­nan LÖ­SAN­TE has­ta­ne­si için der­hal tam ruh­sa­tı ver­me­li­dir.”            Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diş Hekimliği Fakültesine 5 Milyon TL Ek Ödenek...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetiminin girişimleriyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına...

Haberi Oku