Hastanede By-Pass ve Kalp Kapak Değişim Ameliyatı Aynı Anda yapıldı

NİĞDE’DE İLK KEZ YA­PIL­DI

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bö­lü­mü­ne göğüs ağ­rı­sı şi­ka­ye­ti ile 68 ya­şın­da­ki N.E isim­li hasta baş­vu­ru yaptı. Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de ciddi aort dar­lı­ğı sap­ta­nan has­ta­nın ya­pı­lan tet­ki­kin­de 3 kalp da­mar­la­rı­nın­da da tı­ka­nık­lık sap­tan­dı.
Kar­di­yo­lo­ji ve Kalp Damar Cer­ra­hi­si Uz­man­la­rın­dan olu­şan kon­sey­de has­ta­ya cer­ra­hi ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Has­ta­ya ya­pı­lan cer­ra­hi ope­ras­yon­da he­kim­ler ta­ra­fın­dan açık kalp ame­li­ya­tı ya­pı­la­rak aort ka­pa­ğı ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­di. Aynı za­man­da has­ta­nın 3 kalp da­ma­rı­na da by­pass ya­pıl­dı. Hasta bir gün­lük yoğun bakım ta­ki­bin­den sonra ser­vi­se çı­ka­rıl­dı. Ser­vis­te bir haf­ta­lık takip son­ra­sın­da sağ­lı­ğı­na ka­vu­şan hasta ta­bur­cu edil­di. Ope­ras­yon Dr. Öğ­re­tim Üyesi Faruk Ser­hat­li­oğ­lu, Uzm. Dr. Hamdi Meh­met Özbek ve Uzm. Dr. Mu­ham­med Sefa Sağ­lam’dan olu­şan ekip ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

ÇOK BA­ŞA­RI­LI BİR AMELİYAT OLDU

Has­ta­nın kli­ni­ği ve ope­ras­yon­la il­gi­li bilgi veren Dr. Öğ­re­tim Üyesi Faruk Sert­hat­li­oğ­lu, has­ta­nın ame­li­ya­tı­nın ol­duk­ça komp­li­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ame­li­yat Niğde ili­miz­de ilk kez ya­pıl­dı. Has­ta­nın aynı anda hem da­mar­la­rı hem de ki­reç­len­me so­nu­cu dar­lık mey­da­na gelen co­ro­ner By-Pass ame­li­yat­la­rı ve kapak cer­ra­hi­si­nin pe­ri­ope­ra­ti­ve mer­bi­di­te ve mor­ta­li­te­si çok yük­sek­tir. Ame­li­yat es­na­sın­da her­han­gi bir komp­li­kas­yon ya­şa­ma­dık ve çok ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat oldu. Bizi he zaman des­tek­le­yen başta has­ta­ne yö­ne­ti­mi­miz olmak üzere tüm emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim” dedi.

ÇOK MUTLU VE GU­RUR­LU­YUZ

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Öğ­re­tim Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya ise bu ame­li­ya­tı ilk kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı çok mutlu ve gu­rur­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Geç­ti­ği­miz gün­ler­de has­ta­ne­miz­de ilk kez kalp ka­pa­ğı de­ği­şim ame­li­ya­tı ya­pıl­mış­tır. Kalp damar cer­ra­hi eki­bi­miz se­vi­ye­yi bir üst aşa­ma­ya çı­ka­ra­rak by-pass ve kapak de­ği­şim ame­li­ya­tı­nın ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon­la aynı anda ger­çek­leş­tir­di­ler. Çok mut­lu­yum ve gu­rur­lu­yum. Başta kalp cer­ra­hi­le­ri­miz olmak üzere tüm ekibi kut­lu­yo­rum. Ön­ce­den ya­pıl­ma­yan ame­li­yat­la­rı yap­ma­ya ve ka­li­te­li hiz­met ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Mera, yaylak ve kışlaklar dronla denetlenecek
Niğde genelinde mera, yaylak ve kışlakların amacı dışı kullanımının önlenmesi noktasında dronla kontrolleri...

Haberi Oku