De­ne­yap Atöl­ye­le­ri­ne Yoğun İlgi

Niğde’de genç­le­rin tek­no­lo­ji­ye olan me­ra­kı­nın gi­de­ril­me­si için Niğde Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­lar son­ra­sın­da Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı'nın baş­lat­tı­ğı De­ne­yap Atöl­ye­si­ne öğ­ren­ci­ler­den yoğun talep gör­me­ye baş­la­dı. Ça­lış­ma­la­rı­nı ve fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren atöl­ye­de ki son du­rum­la­rı in­ce­le­yen Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü İlker Öt­gün­lü, genç­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı da ye­rin­de gördü.
Niğde Genç­lik Mer­ke­zi yet­ki­li­le­ri bu atöl­ye ça­lış­ma­sı­nın ama­cı­nı ise şöyle açık­lı­yor: “Ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si ve her alan­da ba­ğım­sız­lı­ğı­nı güç­len­dir­me­si he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, bilim ve tek­no­lo­ji­de “Milli Tek­no­lo­ji Ham­le­si” ola­rak ta­nım­la­na­bi­lecek bü­tün­cül bir ge­li­şi­me ih­ti­yaç var­dır. Ülke öl­çe­ğin­de, top­ye­kûn ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir atı­lı­mın ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ise top­lu­mun bütün kat­man­la­rı­nın bu hedef doğ­rul­tu­sun­da mo­ti­vas­yon ka­zan­ma­sı ve bi­lim-tek­no­lo­ji üre­ti­min­de yet­kin­li­ğe sahip bir insan kay­na­ğı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na bağ­lı­dır. Ülke ge­li­şi­mi­ne yük­sek katkı sağ­la­ya­bi­lecek ye­te­nek­li öğ­ren­ci­le­rin ülke ge­ne­lin­de tes­pit edil­me­si ve bu öğ­ren­ci­le­rin ge­li­şim­le­ri için ge­rek­li des­tek­le­rin sağ­lan­ma­sı önem ta­şı­mak­ta­dır. Genç­le­rin takım ça­lış­ma­sı, ye­ni­lik­çi dü­şün­ce, proje ge­liş­tir­me odak­lı eği­tim prog­ram­la­rı ile daha üret­ken ol­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır. De­ne­yap Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si pro­je­le­ri ye­ter­li fi­zi­ki im­kân­lar ve do­na­nım­lar sağ­la­na­rak, genç­le­rin bilim ve tek­no­lo­ji­de ye­ni­lik üre­te­bi­len ve diğer in­san­la­rı da bu doğ­rul­tu­da et­ki­le­ye­bi­len bi­rey­ler ol­ma­la­rı he­def­len­mek­te­dir” de­nil­di.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Niğde ilk 15’e giremedi
 Niğde vergi tahsilat oranında Türkiye illeri sıralamasında ilk 15 il arasına girmeyi başaramadı.

Haberi Oku