ABİT'ten 507 Km'lik 10 Kasım  Ata­türk'e Saygı Yol­cu­lu­ğu

500 ki­lo­met­re­lik zorlu etabı beş günde geç­me­yi plan­la­yan ABİT spor­cu­la­rı 10 Kasım günü Ata’nın hu­zu­ru­na çı­ka­cak. Adana Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zey­dan Ka­ra­lar’a ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ten do­la­yı te­şek­kür eden kulüp baş­ka­nı Al­tın­soy "(ABİT) Adana Bi­sik­let top­lu­lu­ğu Spor Ku­lü­bü ola­rak, Ata­mı­zın ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 82’inci yılı ne­de­niy­le Adana’yı tem­si­len 10 ar­ka­da­şı­mız­la yola çı­kı­yo­ruz. (ABİT) Spor Ku­lü­bü ola­rak geçen yıl­lar­da ol­du­ğu gibi bu yıl da Adana Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ğiy­le Anıt­ka­bir’e, Ata­mı­za gi­di­yo­ruz. 10 Kasım günü Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­den gelen ar­ka­daş­la­rı­mız­la An­ka­ra’da bu­lu­şup Ata­mı­zı zi­ya­ret ede­ce­ğiz. Ol­duk­ça he­ye­can­lı ve gu­rur­lu­yuz. Ata­mız başta olmak üzere tüm şehit ve ga­zi­le­ri­mi­ze min­net ve şük­ran­la­rı­mı­zı sun­mak is­ti­yo­ruz.” dedi.
ABİT ULU­KIŞ­LA’DAN GEÇTİ
Adana’dan Anıt­ka­bir (An­ka­ra)’e uza­nan yak­la­şık 507 km’lik zorlu bir yol­cu­lu­ğa çıkan ABİT spor­cu­la­rı bi­rin­ci gün 119 km yol ala­rak Ada­na-Po­zan­tı, ikin­ci gün 160 km’lik Po­zan­tı-Ulu­kış­la(Niğde) ve Ak­sa­ray gü­zer­ga­hı­nı, üçün­cü gün 77 km’lik Ak­sa­ray Şe­ref­li­koç­hi­sar kıs­mı­nı ta­mam­la­dı. Dör­dün­cü gün (8 Kasım Pa­zar­te­si) 128 km’lik Şe­ref­li­koç­hi­sar -Göl­ba­şı gü­zer­ga­hı­nı gi­decek olan spor­cu­lar yarın (10 Kasım 2020) 23 km yol ala­rak Göl­ba­şı-Anıt­ka­bir(An­ka­ra) gü­zer­ga­hı­nı ta­mam­la­ya­rak, Adana Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zey­dan Ka­ra­lar­dan tes­lim alı­nan Türk bay­ra­ğı­nı Anıt­ka­bir’e tes­lim ede­cek­ler."
ABİT spor­cu­la­rı­na polis ve jan­dar­ma ekip­le­ri es­kort­luk eder­ken olum­suz hava ko­şul­la­rı­na rağ­men pedal çe­vi­re­rek Ata’ya giden ABİT spor­cu­la­rı­na Niğde’nin Ulu­kış­la il­çe­sin­den ge­çer­ken Ulu­kış­la halkı büyük ilgi gös­ter­di. Ulu­kış­la E-90 ka­ra­yo­lun­da seyir ha­lin­de devam eden araç­lar ABİT spor­cu­la­rı­na klak­son ça­la­rak ve fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­ke­rek des­tek ver­di­ler.
İzmir’den Ulu­kış­la’ya zi­ya­re­te gelen Diy­dem Demir, ABİT spor­cu­la­rı­nın Ulu­kış­la gü­zer­ga­hın­dan ge­çi­şi­ni gö­rün­ce duy­gu­lan­dı­ğı­nı ara­cı­nı ke­na­ra çe­ke­rek on­la­rı iz­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, Ata­mı­za olan min­ne­ti­mi­zi ne yap­sak öde­ye­me­yiz. ABİT spor­cu­la­rı­nın zorlu bir yol­cu­luk son­ra­sı Anıt­ka­bir’e va­ra­cak­la­rı­nı öğ­re­nin­ce çok duy­gu­lan­dım. İzmir dep­re­min­den sonra mo­ral­le­ri­miz bozuk olsa da Ata­mı­zı anma ile il­gi­li bu tür et­kin­lik­ler bir nebze de olsa bizi mutlu edi­yor. Adana Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı bir İzmir­li ola­rak ya­kın­dan takip edi­yor ve bu et­kin­li­ğe ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Baş­kan Zey­dan Ka­ra­lar’ın covid tes­ti­nin po­zi­tif çık­tı­ğı­nı da öğ­ren­dik ma­ale­sef, ken­di­si­ne çok geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi de ilet­mek is­ti­yo­rum. Ata­türk’ün 82. yı­lı­nı onun ay­dın­lat­tı­ğı yolda devam ede­rek anı­yo­ruz. ABİT spor­cu­la­rı­nı da bu zorlu et­kin­lik­le­rin­den do­la­yı kut­lu­yo­rum. Ata­mı­zı ve şe­hit­le­ri­mi­zi min­net, şük­ran ve saygı ile anı­yo­rum" diye ko­nuş­tu.                   Haber: Fatma Tan

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diş Hekimliği Fakültesine 5 Milyon TL Ek Ödenek...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetiminin girişimleriyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına...

Haberi Oku