Has­ta­ne­de İlk Kez Kalp Kapak Ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ril­di

Niğde’de ilk defa kalp ka­pa­ğı ame­li­ya­tı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Öğ­re­tim Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya; “Daha önce Niğde’de Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­de ya­pıl­ma­yan bir ame­li­ya­tı yap­tık. Bu ame­li­ya­tı ya­pa­ma­ma se­be­bi­miz as­lın­da ekip ola­rak tec­rü­be­siz­li­ği­miz­den değil, imkân ola­rak, ka­pak­la­rın geri ödeme prob­lem­le­rin­den do­la­yı şim­di­ye kadar biz bu ame­li­ya­tı ya­pa­mı­yor­duk. Tek­nik alt ya­pı­mız mü­sa­it hale gel­dik­ten sonra cer­rah­la­rı­mı­zın da, ho­ca­la­rı­mı­zın da öz­gü­ven­le ilk defa bu­ra­da Aort ka­pa­ğı­nı metal ka­pak­la de­ğiş­ti­re­rek ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ger­çek­leş­tir­dik. Has­ta­mız bir gün yoğun ba­kım­da kal­dık­tan sonra ser­vis­le­re aldık ve has­ta­mı­zın sağ­lık du­ru­mu çok iyi. Bu ame­li­yat ömür­lük bir ame­li­yat. Ül­ke­miz­de de rutin ola­rak ya­pı­lan bir ame­li­yat. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ili­miz­den çevre il­le­re sevk ye­ri­ne ili­miz­de ame­li­yat ola­bi­le­cek­ler. Biz Niğde’mizde ger­çek­leş­ti­ril­me­yen ame­li­yat­la­rı ger­çek­leş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.
Kalp Damar Cer­ra­hı Öğ­re­tim Üyesi Kalp ve Damar Cer­ra­hı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Dr. Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu; “ Niğde Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne baş­vu­ran 73 ya­şın­da­ki Mer­yem Etkar isim­li has­ta­mı­zı tes­pit et­ti­ği­miz aort kapak dar­lı­ğı ne­de­niy­le ser­vi­si­mi­ze ya­tır­dık. Ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nı ta­ki­ben 17/03/2023 ta­ri­hin­de me­ka­nik kalp ka­pa­ğı ile aort kapak de­ği­şi­mi (aort kapak rep­las­ma­nı) ya­pıl­dı. Has­ta­mız bir gün­lük yoğun bakım ta­ki­bi­nin ar­dın­dan ser­vis ta­ki­bi­ne alın­dı ve ta­bur­cu et­me­yi plan­lan­mak­ta­yız. Kalp kapak de­ği­şi­mi, aort ve mit­ral ka­pak­la­rı­nın bo­zuk­luk­la­rın­da dün­ya­da ve ül­ke­miz­de sık­lık­la baş­vu­ru­lan bir açık kalp ame­li­ya­tı­dır. Bu ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­lar gün­lük ha­yat­la­rı­na kısa sü­re­de dönüş yap­mak­ta ve nor­mal ya­şam­la­rı­na devam et­mek­te­dir­ler. Tek­nik ola­rak zor ve risk­li açık kalp ame­li­yat­la­rı (bay­pas ame­li­yat­la­rı) has­ta­ne­miz­de dünya stan­dart­la­rın­da ya­pıl­mak­ta­dır. Bun­dan sonra kalp kapak ame­li­yat­la­rı da mer­ke­zi­miz­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­mış­tır. Bun­dan önce diğer büyük şe­hir­le­re sevk edi­len has­ta­la­rı­mı­za artık kendi mem­le­ket­le­rin­de, ya­şa­dık­la­rı şe­hir­de bu hiz­me­ti ve­re­bil­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız. Baş­he­ki­mi­miz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­riz.
Ope­ras­yo­nu Yapan He­kim­ler; Kalp Damar Cer­ra­hi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu, Uzm. Dr. Mu­ham­met Sefa Sağ­lam ve Uzm. Dr. Hamdi Meh­met Özbek.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Traktör devrildi:1 ölü 2 yaralı 
Bor İlçesine bağlı Kılavuz Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi  yaralandı. ...

Haberi Oku