Gü­ven­li Tu­rizm Ser­ti­fi­ka­sın­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­dı

Müdür İsmail Te­ci­mer konu ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di: ‘Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan "Pan­de­mi" kap­sa­mı­na alı­nan Yeni Ko­ro­na­vi­rüs (CO­VID-19) sal­gı­nı­nın ya­yıl­ma­sı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ted­bir­ler kap­sa­mın­da, kont­ro­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne ge­çil­me­siy­le bir­lik­te tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin gü­ven­li bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la, halen faal olan veya fa­ali­ye­te ge­çecek olan ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­de alı­na­cak ön­lem­ler Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ler­le be­lir­len­miş­tir .Sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir tu­riz­mi müm­kün kıl­mak ve alı­nan ted­bir­le­rin üst se­vi­ye­de gü­ve­nir­li­li­ği­ni sağ­la­ya­bil­mek için; Tür­ki­ye Tu­rizm Ta­nıt­ma ve Ge­liş­tir­me Ajan­sı ko­or­di­nas­yo­nun­da ulus­la­ra­ra­sı ser­ti­fi­kas­yon ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan üst düzey sağ­lık ve hij­yen ko­şul­la­rı­nın ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­de ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ği­ni bel­ge­le­yen Gü­ven­li Tu­rizm Ser­ti­fi­ka­sı­nın Ba­kan­lı­ğı­mız­dan bel­ge­li olan yada ol­ma­yan, 50 oda ve üzeri ka­pa­si­te­de­ki tüm ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­ce alın­ma­sı zo­run­lu kıl­mış­tı. Ancak 01.01.2021 ta­ri­hin­den ge­çer­li olmak üzere 50 oda ve üzeri iba­re­si 30 oda ve üzeri ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de ili­miz­de hiz­met veren 30 oda ve üzeri ka­pa­si­te­ye sahip olan ko­nak­la­ma te­sis­le­ri de be­lir­ti­len sü­reç­te bel­ge­le­ri­ni almış ola­cak­lar­dır.’’ dedi.              Haber Merkezi

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Belediye 24 Kasım’da 300 fidanı toprakla...
Niğde Belediye Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle ile oluşturulan Öğretmenler...

Haberi Oku