Gök­te­pe, Küçük Esnaf Fa­iz­siz ban­ka­mız

Niğde Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Şi­na­si Gök­te­pe, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “ Bu ko­nu­da te­kel­le­şen ve 3-5 zin­cir mar­ket­le­rin eline düşen ve tabiî ki za­ma­nın­da önü alın­ma­dı­ğın­dan şimdi ses­le­ri yük­sek ses ile çık­mak­ta­dır diyen Baş­kan Gök­te­pe, “Teh­dit vari ko­nuş­ma­lar ile ken­di­le­ri­ni Tür­ki­ye'nin temel taşı ilan eden, ken­di­ni bil­mez zin­cir mar­ket­le­re ge­re­ken cevap en kısa za­man­da dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ve­ri­le­ce­ği­ni umu­yo­ruz. Bu ko­nu­da yerel es­na­fa ve biz bak­kal am­ca­la­ra des­tek olmak için yerel ve ma­hal­le hal­kı­nın alış­ve­riş­le­rin­de bak­kal es­na­fı­nı ter­cih et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır. Bizim biz­den başka dos­tu­muz yok paran ol­ma­sa da her gün kre­di­ni­zin ol­du­ğu, ba­şı­nız sı­kış­tı­ğın­da '30 lira ver, yarın babam ve­recek' de­di­ği­miz. Fa­iz­siz ban­ka­mız. Dü­ğün­de ce­na­zen­de has­ta­lı­ğın­da ya­nın­da olan fe­da­kar bak­kal­lar küçük es­naf­lar­dır” dedi.
Bütün Es­na­fa Darbe Vur­du­lar
Zin­cir mar­ket­ler 'uygun sa­tı­yo­ruz' al­gı­sı ile gra­ma­jı, içe­ri­ği de­ğiş­ti­ril­miş ürün­le­ri va­tan­da­şa ucuz­muş gibi sat­tı­lar diyen Baş­kan Gök­te­pe, “Bak­kal­la­rın et­ra­fı­nı örüm­cek ağı gibi sar­dı­lar sonra bat­ta­ni­ye­den zü­ca­ci­ye­ye, elekt­ro­nik­ten hır­da­va­ta kadar ne varsa sat­ma­ya baş­la­dı­lar. Bütün es­na­fa darbe vur­du­lar. Bak­kal am­ca­lar elin­de­ki ürün­le­ri eski uygun fi­yat­tan sa­tar­ken zin­cir mar­ket­ler daha zam ha­be­ri alır almaz bütün ürün­le­ri­nin fi­ya­tı­nı elin­de­ki bil­gi­sa­ya­rın tek tu­şu­na do­ku­na­rak ar­tır­mak­ta­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bu Mar­ket­ler Dev­le­te De Kafa Tu­tu­yor
İste­dik­le­ri gibi dav­ra­nan ce­za­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı bu mar­ket­ler artık öyle bir hale gel­di­ler ki dev­le­te de kafa tu­tu­yor diyen Gök­te­pe, “Fi­yat­lar­la is­te­dik­le­ri gibi oy­nu­yor­lar. Dev­le­ti­miz çok acil önlem al­ma­lı. il­gi­li ya­sa­lar çı­kar­tı­la­rak te­kel­le­şen bu mar­ket­ler­de temel ih­ti­yaç mad­de­si ha­ri­ci sa­tış­lar ya­sak­lan­ma­lı­dır. Haf­ta­da bir gün ka­pa­tıl­ma­lı ay­rı­ca açı­lış-ka­pa­nış sa­at­le­ri kı­sıt­lan­ma­lı­dır. Dev­le­ti­miz bir an önce önlem al­ma­lı ve tek­ra­ren üs­tü­ne ba­sa­rak söy­lü­yo­ruz özel­lik­le pe­ra­ken­de ya­sa­sı çı­kar­tıl­ma­lı ve bu hak­sız re­ka­be­te son ve­ril­me­li­dir. Küçük esnaf ko­run­ma­lı­dır. Bu tür mar­ket­le­rin bu güce ulaş­ma­sı va­tan­da­şı­mız sa­ye­sin­de­dir ve bun­la­rı yerle bir edecek olan da va­tan­daş­tır. Eko­no­mi­ye hiç kat­kı­sı ol­ma­dı­ğı gibi şe­hir­le­rin her ma­hal­le­sin­de, her so­ka­ğın­da bu mar­ket­le­rin man­tar gibi ço­ğal­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz bek­len­ti­miz esnaf sa­yı­sı­nın ar­ta­rak bu mar­ket­le­rin aynı şe­kil­de bir bir eri­di­ği­ni hep be­ra­ber gör­mek is­ti­yo­ruz, buda dev­le­ti­mi­zin çı­ka­ra­ca­ğı yasa ve yeni dü­zen­le­me­ler­le müm­kün­dür” dedi.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Niğde’de iki fark­lı Tur mi­di­bü­sü...
Niğde kay­se­ri Yolu ve Niğde Ak­sa­ray yo­lun­da mey­da­na gelen iki fark­lı ka­za­da 1 kişi ha­ya­tı­nı...

Haberi Oku