BAŞ­KAN ÖZDEMİR'DEN 10 OCAK ÇA­LI­ŞAN GA­ZE­TECİLER GÜNÜ ME­SA­JI

“De­mok­ra­tik ve şef­faf top­lum­la­rın en önem­li sa­ca­yak­la­rın­dan bi­ri­si olan ta­raf­sız, özgür ve il­ke­li ba­sı­nın top­lum­sal kal­kın­ma­nın en önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu” ifade eden Baş­kan Öz­de­mir; “Top­lum­sal ha­ya­tın de­vam­lı­lı­ğın­da haber alma ih­ti­ya­cı­nın en önem­li ih­ti­yaç­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu” söy­le­di.
Baş­kan Öz­de­mir me­sa­jın­da; “Ya­zı­lı ve gör­sel medya, top­lum­sal bi­lin­ci ar­tır­mak ve güç­len­dir­mek, kamu ya­ra­rı­nı her zaman ön plan­da tut­mak ve fark­lı ses­le­rin top­lu­ma du­yu­rul­ma­sı açı­sın­dan ol­maz­sa ol­maz­la­rı­mız­dan bi­ri­si­dir. Top­lu­mu basın mes­lek il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de doğru, dü­rüst ve ta­raf­sız bir şe­kil­de ob­jek­tif ola­rak bil­gi­len­di­ren ga­ze­te­ci­ler, de­mok­ra­si­mi­zin vaz­ge­çil­mez bir un­su­ru­dur. Mo­dern dün­ya­da çağ­daş de­mok­ra­si­ler ve sos­yal hayat ga­ze­te­ci­ler ol­mak­sı­zın tarif edi­le­mez. Birey ile top­lum, dün ile bugün, bugün ile ge­lecek ara­sın­da­ki tüm yol­la­rın kav­şak nok­ta­sın­da ga­ze­te­ci­ler var­dır.
İnsan­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek adına doğru haber verme, ta­raf­sız­lık, ob­jek­tif­lik, özel ha­ya­ta ve ki­şi­lik hak­la­rı­na saygı gibi de­ğer­le­ri içe­ri­sin­de bu­lun­du­ran önem­li bir mes­le­ği icra eden ga­ze­te­ci­le­ri­miz, va­tan­da­şın en doğal hakkı olan za­ma­nın­da doğru ve ek­sik­siz bilgi al­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­rak mil­le­ti­mi­zin vic­da­nı­nın sesi ol­mak­ta­dır­lar.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler ile tüm basın men­sup­la­rı­mı­zın, “10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü teb­rik edi­yor, gö­rev­le­ri­ni ya­par­ken ha­yat­la­rı­nı kay­be­den basın men­sup­la­rı­mı­zı rah­met­le anı­yor, tüm basın ça­lı­şan­la­rı­na en kalbi duy­gu­la­rım­la sevgi ve se­lam­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

362 Gazete İçin Uyum Süresi Sona Eriyor
Kurumun görev alanına 2020 yılında dahil olan gazeteler için uyum süresi 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek....

Haberi Oku