Alış­mak Kolay, Kur­tul­mak Zor­dur

Ye­şi­lay Haf­ta­sın­da ama­cın özel­lik­le genç ne­sil­ler olmak üzere hal­kın alkol, si­ga­ra ve madde ba­ğım­lı­lı­ğı gibi za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak kal­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. Okur; "Si­ga­ra kul­la­nı­mı­na bağlı ölüm­ler, ül­ke­miz­de ön­le­ne­bi­lir ölüm­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. 4207 sa­yı­lı Ya­say­la be­ra­ber ge­ti­ri­len bir­ta­kım kı­sıt­la­ma­lar, si­ga­ra tü­ke­tim oran­la­rın­da azal­ma ve ka­pa­lı or­tam­la­rın hava ka­li­te­sin­de be­lir­gin iyi­leş­me­ler sağ­la­mış­tır. Uyuş­tu­ru­cu de­ni­lin­ce akla esrar, afyon, ko­ka­in, LSD gibi uyuş­tur­ma özel­li­ği olan mad­de­ler gelir. Al­kol­lü iç­ki­ler ise içil­di­ğin­de in­sa­nı sar­hoş eden her tür iç­ki­ler­dir. Al­kol­lü içki veya uyuş­tu­ru­cu madde alan­lar önce ra­hat­lık ve baş dön­me­si duyar, sonra sar­hoş olur­lar. Sar­hoş­lar doğru dü­şü­nüp doğru karar ve­re­mez­ler. Kolay suç iş­ler­ler. Al­kol­lü araç kul­la­nan­lar tra­fik ka­za­la­rı­na neden olur­lar. Ay­rı­ca bu tür mad­de­ler in­san­da za­man­la alış­kan­lık ya­ra­tır ve bu ne­den­le tüm ka­zanç­la­rı­nı bun­la­ra ya­tı­ra­rak hem ken­di­le­ri­ni hem de çev­re­le­rin­de­ki in­san­la­rı kötü du­ru­ma dü­şü­rür­ler” dedi
Uyuş­tu­ru­cu ve al­ko­lün insan sağ­lı­ğı­na da çok za­rar­la­rı ol­du­ğu­nu ifade eden Dr. Okur;" Vü­cu­du­muz­da önem­li gö­rev­le­ri olan beyin, mide, kalp, ak­ci­ğer gibi or­gan­lar içki ve uyuş­tu­ru­cu­dan zarar görür. Ağız, yutak, gırt­lak, yemek bo­ru­su, me­sa­ne, böb­rek, pank­re­as ve mide kan­ser­le­ri, lö­se­mi ve ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti, ülser, siroz, felç gibi bir­çok has­ta­lı­ğın ne­den­le­ri ara­sın­da bu tür mad­de­ler yer alır” diye ko­nuş­tu. 

Uyuş­tu­ru­cu ve alkol ba­ğım­lı­la­rı­nın te­da­vi­si­nin zaman ve sabır is­te­di­ği­ni dile ge­ti­ren Okr; "Te­da­vi al­tı­na alı­nan ki­şi­le­rin te­da­vi­yi ken­di­le­ri­nin is­te­me­si ve ira­de­le­ri­ni zor­la­ma­sı ge­re­kir. Bu mad­de­le­re alış­mak kolay, kur­tul­mak zor­dur. Ye­şi­lay Haf­ta­sın­da, alkol, tütün ve uyuş­tu­ru­cu gibi mad­de­le­rin birey, aile ve top­lu­ma za­rar­la­rı­na dik­kat çe­kil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ba­ğım­lı­lık yapan mad­de­le­rin, genç­ler ta­ra­fın­dan özel­lik­le er­gen­lik dö­ne­min­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Aile­le­re büyük görev düş­mek­te­dir. Anne ve ba­ba­la­rın, uyuş­tu­ru­cu teh­li­ke­si­ne karşı ço­cuk­la­rı­nın ki­min­le ar­ka­daş ol­du­ğu­na dik­kat et­me­si ge­rek­mek­te­dir. Te­da­vi, uzun bir zaman, bir emek ve büyük mas­raf is­ti­yor. Ba­ğım­lı­lık yapan mad­de­le­rin za­rar­la­rı­nı ne kadar erken an­la­tır, genç­le­ri ne kadar erken bi­linç­len­di­rir­sek, o kadar fay­da­lı ol­mak­ta­dır. İyi bir eği­tim, dü­zen­li bir aile or­ta­mı ve top­lum ya­pı­sı, madde ba­ğım­lı­lı­ğı ve al­kol­le mü­ca­de­le­nin ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan­dır. Ye­şi­lay Haf­ta­sı ve­si­le­si ile tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın uyuş­tu­ru­cu, alkol ve si­ga­ra gibi za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak, sağ­lık­lı bir hayat sür­dür­me­le­ri­ni te­men­ni ede­riz" diye ko­nuş­tu

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

362 Gazete İçin Uyum Süresi Sona Eriyor
Kurumun görev alanına 2020 yılında dahil olan gazeteler için uyum süresi 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek....

Haberi Oku