FLAŞ HABER

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden...

24 Eylül 2019, 19:41 0 Yorum

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi iş birliği ile tek şeritli olarak trafiğe kapatılan Dr. Sami Yağız caddesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Spor Sokağı etkinlikleri başlattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörler ve Gençlik liderleri gözetiminde gerçekleşen etkinliklere Niğdeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her fırsatta halk ile iç içe olmaya devam eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir’ de ailesi ile beraber Spor Sokağında Sporcular ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü Sporun hayatımızdaki önemine değinerek, “Göreve başladığımız günden itibaren “Hep Spor Her Yerde Spor” sloganıyla başlattığımız çalışmalarımıza bu gün Spor Sokağı projemizi ekledik. Amacımız uzman antrenörler eşliğinde doğru egzersizleri yaptırabilmek ve egzersiz yapan kişi sayısını en üst seviyeye çıkarabilmektir. İnşallah ilerleyen günlerde projemizi semt sahalarında uygulamaya başlayacağız. Bu tür projelere bütün Niğdeli vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı. Yoğun ilgilerinden dolayı büyük küçük demeden 7 den 70 e projeye destek veren Niğdelilere teşekkür eden Ötgünlü sözlerinin devamında ; “Faaliyetlerimizde bu güne kadar bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek’e, Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir’e ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve Spor dolu bir yaşam diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Gürer sordu, Bakan yanıtladı

24 Eylül 2019, 19:39 0 Yorum

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, demiryollarında hak kaybına uğrayan makinistlerin mağduriyetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sordu. Demiryollarında ‘memur’ yerine ‘işçi’ sıfatıyla çalıştırılan ve önemli oranda hak kaybına uğrayan makinistlerin mağduriyetini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, verdiği cevapta ‘mevzuat’ı gerekçe gösteren Bakan Turhan, Gürer’in “Makinistlerin yıpranma payı alması önerisine ilişkin’ de aynı yanıtı verdi. Bakan Cahit Turhan, “Mevzuat böyle” dedi. “CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Makinistlerin yıpranma payı alması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’dan şaşırtan yanıt..” CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, demiryolu çalışanlarının 2008 yılında çıkan bir yasa ile yıpranma payı haklarından mahrum edildiğini anımsatarak demiryolu çalışanlarına fiili hizmet süresi zammının geri verilmesi gerektiğini vurguladı. “GÜRER’İN SORULARI” CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, makinistlerin yıpranma payı alması önerisine ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesinde, “Makinistlerin çalışma şartlarının ne derece ağır olduğuna dair Bakanlığınızın bir görüşü bulunmakta mıdır? Bakanlığınızın lokomotif üzerinde çalışan makinistlerin yorucu ve yıpratıcı bir meslek icra ettiklerine dair bir görüşü var mıdır? 5754 sayılı kanunun 68. maddesi bağlamında daha önce iştirakçi olan makinistlerin, bir adet de yargı kararı bulunmasına rağmen yıpranma payı alamamasının sebepleri nelerdir? Bakanlığınız Makinistlerin yıpranma payı alabilmesi için bir girişimde bulunacak mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi. BAKAN: “MEVZUAT BÖYLE” Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Cahit Turhan, makinistlerin yaşadığı sorun için ilgili mevzuatı adres gösterdi. “Makinistliğin kendine has çalışma koşulları bulunan bir meslek olup; standartları, görev tanımları ve çalışma koşulları çalışma mevzuatına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, makinistlik mesleğinin zorlukları göz önünde bulundurularak fiili hizmet zammı verilmesi, çalışma mevzuatının genel yaklaşımı içinde ele alınması gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir” dedi. Bakan Turhan ayrıca makinistlerin, bir adet de yargı kararı bulunmasına rağmen yıpranma payı alamamasının sebeplerinin ise benzer konuda açılan davalarda Danıştay 11. Dairesinin, İdare lehine olan kararını öne sürdü. GÜRER: “MEVZUAT BÖYLE İSE DEĞİŞTİRİN O MEVZUATI” Kısa süre önce Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarpması sonucu 2 makinistin yaşamını yitirdiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tren yine raydan çıktı, 2 makinist daha hayatını kaybetti. Makinistlerin çalışma koşulları onları huzurlu kılacak biçimde düzenlenmelidir. Zor ve sorumluluk gerektiren meslekte, makinistlerin yıpranma payından çalışma sürelerine kadar mevzuat, bilimsel veriler dikkate alınarak düzenlenmelidir. Tren kazaları dikkat çekici biçimde yaşanmakta ve çoğunda makinistler yaşamını yitirmektedir. Makinistler için şartlar mutlaka olumlu kılınmalıdır. Ayrıca, TCDD’nin serbestleşmesinden vazgeçilmelidir. Burada tüm taşeronda çalışanlar kadroya alınmalıdır. Demiryollarında, aynı işi yapanlar arasında, sosyal haklar ve statü bakımından ayırıma neden olabilecek durumlar bir an önce düzeltilmelidir” dedi.

Niğde'de Üç şair ve araştırmacı...

24 Eylül 2019, 19:37 0 Yorum

Niğde'nin Çiftlik ilçesi şeyhler köyünden Şair ve nasihat adlı kitabın yazarı Cumali Çevik, Aslen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesinden olan yazar şair Kazım Temur Hasan Korkmaz'ı Niğde'nin Bor ilçesinde bağ evinde birbirlerine kavuştular. "Profosörmü ? Kitap yüklü Eşşekmi ?" isimli şiir kitabını çıkaran Şair-Yazar Hasan Korkmaz, kitabını çıkarırken duygu dolu heyecan yaşadığını söyledi. Uzun yıllardır kendilerince şiir karalayan Hasipoğlu Cumali Çevik'in kitaplarının çıkmasında büyük emek gösteren Korkmaz, şiirin birleştirici gücünün olduğunu vurguladı. Korkmaz, “Yıllardır içimde biriktirdiğim duyguları satırlara döküyorum. Her satırda aynı heyecan ve duygu ile gönüllere hitap ediyorum. Bu sefer kendi kitabımı çıkarırken yıllardır şiir yazar arkadaşlarımada kitaplarını çıkarmaları için teşvik ettim ve onlar da eşsiz duygularını insanlarla buluşturdu” ifadelerini kullandı. Nasihat adlı kitabın yazarı (Hasipoğlu) Cumali Çevik, kendilerini kitap çıkarmak için teşvik eden Şair-Yazar Hasan Korkmaz’a teşekkür ederek, “Yıllardır oraya buraya şiirlerimizi karaladık. İçimizde yaşanan duyguları anlatmanın en iyi yoluydu şiir bizim için. Sonra Hasan Korkmaz hocamızla tanıştık bizi şair ve kitaplara teşvik etti. Biz de en güzel şiirlerimizi toplayarak kitaplarımızı çıkardık. İnsanın içindeki duyguların başka insanların duygularına tercüman olması kadar güzel bir şey yok. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar duygularımızı şiir yoluyla anlatmaya çalışacağız. Bize desteklerinden dolayı Şair ve Yazar Kazım Temur ve Hasan Korkmaz hocama çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Andırın dan Niğde'nin Bor ilçesine gelen Şair ve yazar Kazım Temur ise, "Birbirinden iki güzel insanı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün burada istişarelerde bulunmak için burdayım. İnşallah çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bizler gittiğimiz yerlerde kendimizden ziyade okuduklarımızı ve büyüklerimizden gördüklerimizi anlattık. Bizi misafir eden başta şair ve yazar Hasan Korkmaz ve Cumali Çevik' e çok teşekkür ederim" şeklinde ifadelerinde bulundu.

Gürer, “Hak­sız re­ka­bet­te...

24 Eylül 2019, 19:29 0 Yorum

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer’in Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ruh­sar Pek­can ta­ra­fın­dan ya­nıt­lan­ma­sı is­te­miy­le yö­nelt­miş ol­du­ğu, ‘Hak­sız re­ka­bet kap­sa­mın­da cezai işlem uy­gu­la­nan fir­ma­la­ra iliş­kin’ yö­nelt­miş ol­du­ğu ya­zı­lı soru öner­ge­si­ne Bakan’dan yanıt geldi. CHP Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer’in ya­zı­lı soru öner­ge­si­ne yanıt veren Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ruh­sar Pek­can, 2017 yı­lın­da 796 kişi 2018 yı­lın­da 979 kişi, 2019 yı­lı­nın ise 7 ayını kap­sa­yan dö­nem­de 970 ki­şi­ye cezai işlem uy­gu­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­rı­ca Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ruh­sar Bakan Pek­can, Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da­ki Kanun'un 16/3'üncü mad­de­si uya­rın­ca, 2017 yı­lın­da 22, 2018 yı­lın­da 31 ve 01.01.2019-29.08.2019 dö­ne­min­de 20 te­şeb­bü­se, re­ka­bet ih­la­li kap­sa­mın­da idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı­ğı bil­gi­si­ni verdi. CHP Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, “2017 ve 2019 yıl­la­rı ara­sın­da hak­sız re­ka­bet ya­rat­ma­sı so­nu­cu cezai işlem uy­gu­la­nan firma sa­yı­sı ne ka­dar­dır?” şek­lin­de­ki so­ru­la­rı­na yanıt is­te­miş­ti. Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ruh­sar Pek­can’ın ya­nı­tı ise “Ül­ke­miz­de ya­yın­la­nan ti­ca­ri rek­lam ve ilan­la­rın de­ne­ti­mi­ni yap­mak üzere, 6502 sa­yı­lı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Kanun'un 63'üncü mad­de­si uya­rın­ca ku­ru­lan Rek­lam Ku­ru­lu, al­da­tı­cı ve ya­nıl­tı­cı rek­lam­lar ile hak­sız ti­ca­ri uy­gu­la­ma­la­ra karşı hem tü­ke­ti­ci­le­rin ko­run­ma­sı­nı hem de bu yol­lar­la ya­pı­lan hak­sız re­ka­be­te karşı fir­ma­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Rek­lam Ku­ru­lu'na söz ko­nu­su Ka­nun­la in­ce­le­me ve ge­rek­ti­ğin­de de­ne­tim yapma, in­ce­le­me ve de­ne­tim so­nu­cu­na göre dur­dur­ma veya aynı yön­tem­le dü­zelt­me veya idari para ce­za­sı veya ge­rek­li gö­rü­len hal­ler­de üç aya kadar ted­bi­ren dur­dur­ma ce­za­sı tesis etme hu­sus­la­rın­da yet­ki­ler ve­ril­miş­tir. Bu kap­sam­da, Rek­lam Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 2017 yı­lın­da 796, 2018 yı­lın­da 979, 01.01.2019-31.07.2019 dö­ne­min­de 970 ger­çek/tüzel ki­şi­ye cezai işlem tesis edil­miş­tir. Ay­rı­ca, Ba­kan­lı­ğı­mı­zın iliş­ki­li ku­ru­lu­şu Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, 4054 sa­yı­lı Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da­ki Kanun'un 16/3'üncü mad­de­si uya­rın­ca, 2017 yı­lın­da 22, 2018 yı­lın­da 31 ve 01.01.2019-29.08.2019 dö­ne­min­de 20 te­şeb­bü­se, re­ka­bet ih­la­li kap­sa­mın­da idari para ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tır” şek­lin­de oldu. GÜRER: “DENETİMLER YE­TERSİZ” Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan CHP Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, “Hak­sız re­ka­bet ile il­gi­li ce­za­lar­da son yıl­lar­da ra­kam­sal bir yük­se­liş gö­rü­lü­yor. Ancak ra­kam­sal artış, ül­ke­mi­zin bu alan­da­ki du­ru­mu göz önüne alı­na­rak düşük sa­yı­la­bi­lir. Bunun se­be­bi ise de­ne­tim­le­rin ye­ter­siz­li­ği. Hak­sız re­ka­bet­te ‘kayıt dışı’nın var­lı­ğı­nın da sap­tan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ko­nu­da ‘kayıt dışı’ büyük etken. Şu anda Antep, Hatay gibi il­ler­de hatta artık Ana­do­lu il ve il­çe­le­ri­ne kadar sıç­ra­mış Su­ri­ye­li es­naf­lar, Su­ri­ye­li­le­rin kur­du­ğu fir­ma­lar, kayıt dışı işçi de ça­lış­tır­dık­la­rı için hak­sız re­ka­bet oluş­tur­mak­ta. Türk fir­ma­la­rı­na zarar verip iflas nok­ta­sı­na sü­rük­le­mek­te­dir­ler. Tabi sos­yal çö­kün­tü de ca­ba­sı” dedi.

Niğde Bil­sem TEK­NO­FEST'te...

24 Eylül 2019, 19:25 0 Yorum

Tür­ki­ye Tek­no­lo­ji Ta­kı­mı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, ül­ke­nin önem­li kurum ve fir­ma­la­rı­nın des­tek­le­riy­le Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'nda dü­zen­le­nen ayak­la­rı yere bas­ma­yan fes­ti­val TEK­NO­FEST'e Niğde Bil­sem 10 proje, 4 öğ­ret­men ve 14 öğ­ren­ci ile ka­tı­lım sağ­la­dı. Niğde Bil­sem Okul Mü­dü­rü İsa Aliç, “ Öğ­ren­ci­le­ri­miz "İnsan­lık Ya­ra­rı­na Tek­no­lo­ji­ler Ya­rış­ma­sı" fi­na­lin­de, Çevre, Sağ­lık, Eği­tim ve Afet Yö­ne­ti­mi ka­te­go­ri­le­rin­de ha­zır­la­dık­la­rı pro­je­le­ri­ni zi­ya­ret­çi­le­re ve jü­ri­le­re sun­du­lar. İnsan­lık Ya­ra­rı­na Tek­no­lo­ji­ler Ya­rış­ma­sı'nda Tür­ki­ye ve dün­ya­dan top­lam 550 proje ser­gi­len­di. Tek­no­fest'i be­şin­ci gü­nün­de 570 bin kişi zi­ya­ret etti. Öğ­ren­ci­le­ri­miz Eren Şen ve Tufan Kutay Ka­ra­dal, Bi­li­şim öğ­ret­me­ni­miz Meh­met Özel'in da­nış­man­lı­ğın­da ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı "Bra­il­le Öğ­re­ni­yo­rum" adlı pro­jey­le Eği­tim ka­te­go­ri­sin­de Tür­ki­ye 2.​si ol­du­lar. İnsan­lık ya­ra­rı­na tek­no­lo­ji­ler üre­ten genç­le­ri­mi­zi, on­la­ra yön veren reh­ber öğ­ret­men­le­ri­mi­zi can-ı gö­nül­den teb­rik edi­yor ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği adına biz­le­re ver­miş ol­duk­la­rı gurur ve mut­lu­luk­tan do­la­yı ken­di­le­ri­ne te­şek­kü­rü bir borç bi­li­yo­ruz” dedi.